Education

Universiteit Utrecht (MA), Humboldt-Universität zu Berlin (PhD)

Other Publications

Articles in print
(2017) Concert song and concert speech around 1800. Music & Letters, 98(3), 365-393. https://doi.org/10.1093/ml/gcx082

(2013) Frederik Nieuwenhuysen: Brieven aan de dichter J.P. Kleyn, 1783-1789. Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 63(1/2), 106-137.

(2013) Beatrijs als opera: Drie Nederlandse werken. In A. B. G. M. van Kalmthout, O. Réthelyi, & R. Sleiderink (Reds.), Beatrijs de wereld in: Vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal (pp. 195-217). Gent: Academia Press.

(2010) Schumann’s First Symphony: ‘The Nightwatchman’. The Musical Times 151(1911), 3–17.

(1992) Werken voor het theater. In A. de Jager, P. Op de Coul, & L. Samama (Reds.), Duizend kleuren van muziek: Leven en werk van Hendrik Andriessen (pp. 215-230). Zutphen: Walburg Pers.

(1988) Als donder en bliksem: De pleonastische samenhang van de opera. In A. Annegarn, L.P. Grijp, & P. Op de Coul (Reds.), Harmonie en perspectief: Zevenendertig bijdragen van Utrechtse musicologen voor Eduard Reeser (pp. 268-274). Deventer: Sub Rosa.

Articles published online
(2008) Why I am not a Schenkerian.

(2008) C.P.E. Bach, Haydn, and the art of mixed feelings.

Dissertation
(2014) Classical music and the language analogy. Humboldt-Universität zu Berlin.

Reviews
(2018) [The elocutionists: Women, music, and the spoken word, by Marian Wilson Kimber].
Music & Letters 99(1), 138-140. https://doi.org/10.1093/ml/gcy018

(2018) [Words and music, by Peter Dickinson]. Notes 74(3), 463–66.

Blog Posts

    Lodewijk Muns

    Profile picture of Lodewijk Muns

    @lodewijkmuns

    Active 9 months, 4 weeks ago