About

Transcultural humanities, cultural theory, comparative literary and cultural studies, post- and trans-colonial theory, post-secularism, world literature; transcultural writing, Portuguese & Lusophone studies, Mediterranean studies

Other Publications

(In preparation) Literatura portugalska od romantyzmu do współczesności. Wykłady i interludia (Portuguese literature from Romanticism to the present), Wrocław, Ossolineum, 2017; (under contract with the editor).
(In preparation) Seductor’s Old Age. José Saramago at the end of life, Warszawa, DiG, 2016. ISBN 978-83-7181-967-4.
Imperium i nostalgia. “Styl późny” w kulturze portugalskiej (Empire and Nostalgia. “Late style” in the Portuguese culture), Warszawa, DiG, 2015. ISBN 978-83-7181-960-5.
(with Nina Pluta) Historia literatur iberoamerykańskich (History of Iberoamerican Literatures), Wrocław, Ossolineum, 2010. ISBN 978-83-04-04995-6.
Pokusa pustyni. Nomadyzm jako wyjście z kryzysu współczesności w pisarstwie José Saramago (Temptation of the Desert. Nomadism as a solution for the contemporary crisis in the novelistic works by Jose Saramago), Kraków, Universitas, 2005. ISBN 83-242-0563-2.
Terytorium a świat. Wyobrażeniowe konfiguracje przestrzeni w literaturze portugalskiej od schyłku średniowiecza do współczesności (The Territory and the World. Imaginary configurations of space in the Portuguese literature since the end of the Middle Ages till the contemporary period), Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. ISBN 83-233-1680-5.
Współczesna proza portugalska (1939-1999). Tematy, problemy, obsesje (Contemporary Portuguese Literature (1939-1999). Topics, problems, obsessions), Kraków, Universitas, 2000. ISBN 83-7052-725-6.

Blog Posts

    Ewa Lukaszyk

    Profile picture of Ewa Lukaszyk

    @ewalukaszyk

    Active 6 years, 11 months ago