• Partitë politike në Shqipëri (përmbledhje)

  Author(s):
  Afrim Krasniqi (see profile)
  Date:
  2017
  Item Type:
  Book chapter
  Permanent URL:
  https://doi.org/10.17613/srwe-ae95
  Abstract:
  I. Zhvillimi i partive politike në Shqipëri II. Partitë politike më të rëndësishme në Shqipëri III. Koalicionet politike në Shqipëri IV. Ideologjitë e partive në Shqipëri V. Demokracia brenda-partive në partitë shqiptare VI. Organizimi i brendshëm i partive shqiptare VII. Perspektiva të ardhshme e partive shqiptare
  Metadata:
  Published as:
  Book chapter    
  Status:
  Published
  Last Updated:
  7 months ago
  License:
  Attribution

  Downloads

  Item Name: pdf ak-partite-politike-ne-shqiperi.pdf
    Download View in browser
  Activity: Downloads: 240