• Lëvizja studentore e Prishtinës: vlerësimi dhe ndikimi i saj në Shqipëri

  Author(s):
  Afrim Krasniqi (see profile)
  Date:
  2020
  Item Type:
  Article
  Permanent URL:
  https://doi.org/10.17613/gahd-wq46
  Abstract:
  Artikulli analizon qëndrimet e institucioneve zyrtare, - parlamentit, qeverisë, partive politike, - si dhe të instrumenteve të tjerë me ndikim, - medias dhe grupeve civile, - ndikimet e lëvizjes studentore të Prishtinës në agjendat politike, në ligjërimin politik dhe në sjelljen politike në Tiranë. Teza dominuese është se, protestat studentore ndikuan në rritjen e vetëdijes politike dhe institucionale të elitës politike në Tiranë ndaj Kosovës dhe çështjes shqiptare. Ato imponuan solidaritet, moral e konsensus politik në një mjedis ku asnjë temë tjetër nuk mund ta arrinte, si dhe krijuan bazën e debatit brenda elitave politike për raportet e reja midis Prishtinës e Tiranës dhe rrugëzgjidhjet afatgjata të çështjes së Kosovës. Fjalë kyçe: Lëvizja studentore e Prishtinës, samiti i Kretës, çështja kombëtare, konsensus politik, pragmatizëm politik
  Metadata:
  Published as:
  Journal article    
  Status:
  Published
  Last Updated:
  7 months ago
  License:
  All-Rights-Granted

  Downloads

  Item Name: pdf ak-levizja-studentore-e-prishtines-vleresimi-dhe-ndikimi-i-saj-ne-shqiperi.pdf
    Download View in browser
  Activity: Downloads: 36