• همه چیز در خدمت شعر نو: خوانش نیما یوشیج از پدر شعر آزاد امریکا

  Author(s):
  Behnam M. Fomeshi (see profile)
  Date:
  2021
  Group(s):
  American Literature, Cultural Studies, Global & Transnational Studies, Poetics and Poetry
  Subject(s):
  Persian literature, Comparative literature--Study and teaching
  Item Type:
  Book chapter
  Tag(s):
  Iranian/Persian language, Comparative literary studies, Translation studies
  Permanent URL:
  https://doi.org/10.17613/p3j8-ss93
  Abstract:
  نوگرایی شعری در کشورهای مختلف با پذیرش والت ویتمن، پدر شعر آزاد امریکا همراه بوده‌است. روندی مشابه در شعر فارسی نیز مشاهده می‌شود. آشنایی فارسی‌زبانان با ویتمن به زمانی برمی‌گردد که شعر فارسی در آستانة تحول بود. نخست یوسف اعتصام‌الملک در سال ۱۳۰۱ بخش کوتاهی از شعر ویتمن را ترجمه و در مجلة بهار منتشر کرد. بعدها پروین اعتصامی در شعر «جولای خدا» با ترکیب ویژگی‌های عنکبوت در شعر ویتمن با ویژگی‌های عنکبوت در شعر فارسی و فرهنگ ایرانی عنکبوتی منحصربه‌فرد آفرید که به شعر فارسی راه یافت. نیما یوشیج نیز در ضمن تلاش‌های خود برای نوگرایی در شعر فارسی علاوه بر معرفی و بررسی شاعران اروپایی به شعر آزاد ویتمن و شرایط اجتماعی امریکا پرداخت. به نظر نیما در مجموعه مقالات «ارزش احساسات در زندگی هنرپیشگان» شعر ویتمن «از زندگانی در دنیای هنر و ماشین سر و صورت پیدا کرده به زندگانی شهری و هنری (صنعتی) بازگشت کرد.» به نظر نیما ویتمن شعر خود را کاملاً «شهری» ساخت. این فصل با بررسی نظرات پدر شعر فارسی درباره ویتمن به این موضوع می‌پردازد که نیما چگونه از ویتمن در خدمت اهداف نوگرایانة خود استفاده کرد.
  Metadata:
  Published as:
  Book chapter    
  Status:
  Published
  Last Updated:
  2 years ago
  License:
  All Rights Reserved

  Downloads

  Item Name: pdf نقد-ایراد2-غ-فهرست-درآمد.pdf
    Download View in browser
  Activity: Downloads: 39