• A vihar mint a filológia szolgálóleánya. Vörösmarty: A vén cigány és a Lear király / Thunderstorm as Ancilla Philologiae: Vörösmarty's The Old Gipsy and King Lear

  Author(s):
  Miklos Mezosi (see profile)
  Date:
  2020
  Subject(s):
  Hungarian literature, Shakespeare, William, 1564-1616, Comparative literature
  Item Type:
  Conference paper
  Conf. Title:
  Az irodalom klímapolitkái / The Climate Politics of Literature
  Conf. Org.:
  University of Szeged, Comparative Literature Dept. and The Comparative Literature Section of The Hungarian Association for Literary History
  Conf. Loc.:
  Szeged (online conference)
  Conf. Date:
  October 9-10, 2020
  Tag(s):
  W. A. Mozart, Vörösmarty, 19th century Hungarian poetry, Hungarian/Magyar literature, Shakespeare
  Permanent URL:
  http://dx.doi.org/10.17613/q0b8-ph87
  Abstract:
  Az irodalom történetéből számos esetet lehet említeni arra, hogy valamely nem várt szélsőséges időjárási jelenség minden előzetes emberi számítást felülírva gyökeres változást képes előidézni az események sorában. A Trójába hajózni szándékozó görög sereg veszteglése Auliszban, ill. Odysseus majdani bolyongása, hajótörése(i) két példa arra, hogy a szelek nemkívánatos mértékű jelenléte hogyan befolyásolja az eseményeket, bőséges anyagot szolgáltatva a vihar, a szelek mindent fölkavarni képes erejéről írni (költeni) kész szerzőknek. Előadásomban egy szélsőséges időjárási forma, a vihar jelentőségéről fogok beszélni. A viharnak nem az irodalmi (mitológiai) cselekményt befolyásoló képességére helyezem a hangsúlyt, hanem arra, hogy a vihar mozzanata egy irodalmi műben – szerencsés esetben – miképpen lehet a filológus segítségére az adott mű datálása vagy egyéb, a műre vonatkozó filológiai kutatások során. Előadásom témája Vörösmarty Mihály A vén cigány című költeményének részletes vizsgálata és összeolvasása Shakespeare Lear királya viharjelenetével. A vén cigány viharképei és (a Vörösmarty által fordított) Lear király viharjelenete összevetése „megerősíti” azt a filológiai tényekből ismert életrajzi mozzanatot, hogy Vörösmarty A vén cigányt a Lear fordítása közben írta. A vihar („zivatar”) poétikai funkciójának feltárásával, illetőleg A vén cigány és a Lear király „összeolvasásával” arra a kérdésre is választ kaphatunk, hogy miért a vihar jelenti a poétikai centrumot, vagy még inkább: poétikai erőteret mind A vén cigányban és a Lear királyban? Az előadásban ki fogok térni A vén cigányból „kihallható” zenei megszerkesztettségre is.
  Metadata:
  Status:
  Published
  Last Updated:
  3 years ago
  License:
  All Rights Reserved

  Downloads

  Item Name: pdf a_vihar_mint_a_filológia_szolgálóleánya_ancilla-philologiae_vörösmarty_a_vén_cigány_és_a_lear_király-fordítás.pdf
    Download View in browser
  Activity: Downloads: 66