• شاعر در آینۀ تصویر: بررسی طرح روی جلد ترجمه‌های اشعار والت ویتمن در ایران

  Author(s):
  Behnam M. Fomeshi (see profile)
  Date:
  2019
  Group(s):
  American Literature, Cultural Studies, Global & Transnational Studies, Islamicate Studies, Poetics and Poetry
  Subject(s):
  Iran, Area studies, Persian literature, Comparative literature, American literature, Comparative literature--Study and teaching, Poetry
  Item Type:
  Article
  Tag(s):
  poetry translation, Iranian studies, Comparative literary studies, Reception, Translation studies
  Permanent URL:
  http://dx.doi.org/10.17613/q5sa-3j19
  Abstract:
  بخشی از مطالعات ادبی بینارشته‌ای شامل بررسی ارتباط میان ادبیات و تصویر می‌شود. در این زمینه ارتباط میان ادبیات و سینما شناخته‌شده‌ترین حوزۀ پژوهشی است که تعداد چشمگیری اثر پژوهشی، اعم از رساله و مقاله، در این حوزه نگاشته شده‌ است. در همین زمینه می‌توان به ارتباط میان ادبیات و نقاشی اشاره کرد که در سال‌های اخیر شاهد تعداد انگشت‌شماری اثر تحقیقی در این حوزه بوده‌ایم. اما بررسی ارتباط میان ادبیات و عکاسی و همچنین ارتباط میان ادبیات و گرافیک از حوزه‌های پژوهشی کمتر شناخته‌شده در زمینۀ ارتباط میان ادبیات و هنرهای تصویری است. پژوهش حاضر با تمرکز بر طرح روی جلد دو کتاب از ترجمۀ اشعار والت ویتمن که در سال‌های اخیر در ایران منتشر شده، به این دو حوزۀ کمتر شناخته‌شده می‌پردازد و قدمی است کوچک برای آشنایی بیشتر پژوهشگران ادبی با این حوزه‌های پژوهشی بینارشته‌ای.
  Metadata:
  Published as:
  Journal article    
  Status:
  Published
  Last Updated:
  4 years ago
  License:
  All Rights Reserved

  Downloads

  Item Name: pdf شاعر-در-آینۀ-تصویر-بررسی-طرح-روی-جلد-ترجمه‌های-اشعار-والت-ویتمن-در-ایران.pdf
    Download View in browser
  Activity: Downloads: 103