• Edward Morgan Forster i Polska: Przypis do biografii i próba studium recepcji

  Author(s):
  Krzysztof Fordonski (see profile)
  Date:
  2015
  Group(s):
  Edward Morgan Forster
  Subject(s):
  English literature
  Item Type:
  Article
  Tag(s):
  Edward Morgan Forster, Poland
  Permanent URL:
  http://dx.doi.org/10.17613/M6791S
  Abstract:
  Artykuł poświęcony związkom angielskiego pisarza Edwarda Morgana Forstera z Polską. Na podstawie zachowanych materiałów omawia dwie wizyty Forstera na polskim terytorium i ich ślady w twórczości pisarza, zarówno we wspomnieniach i korespondencji, jak i tekstach publicystycznych, esejach i pogadankach radiowych. Druga część artykułu poświęcona jest obecności twórczości Forstera w Polsce od okresu międzywojennego (szczegółowo omówiona została krytyczna recepcja pierwszej wydanej w Polsce powieści pisarza Droga do Indii w roku 1938) do współczesności. Artykuł zamyka omówienie opublikowanych w Polsce prac naukowych o twórczości Forstera.
  Metadata:
  Published as:
  Journal article    
  Status:
  Published
  Last Updated:
  7 years ago
  License:
  All Rights Reserved

  Downloads

  Item Name: pdf 2015_ford_emf_llsw_5.pdf
    Download View in browser
  Activity: Downloads: 143